Kontaktní údaje:

Exekutorský úřad Brno-město

Mgr. Martin Kubena, soudní exekutor

číslo soudního exekutora: 227

adresa úřadu: Cejl 40/107, 602 00 Brno

Pro komunikaci s Exekutorským úřadem prosím využívejte podání do datové schránky ID: mc32jwx nebo e-mailové podatelny: info@exekutorkubena.cz.