Mgr. Martin Kubena byl s účinností od 12. 1. 2021 jmenován do uvolněného Exekutorského úřadu Brno – město, po soudním exekutorovi JUDr. Vítu Novozámském, kterému zanikl výkon exekutorského úřadu dnem 31. 12. 2020.

Nově jmenovaný soudní exekutor převzal po JUDr. Vítu Novozámském veškeré exekuční spisy a nadále pokračuje v provádění exekuční a další činnosti, již jako samostatný soudní exekutor.

 

Vymáhaná plnění či úhrady ve splátkách provádějte na následující peněžní účty:

Platební údaje pro exekuce původně vedené JUDr. Novozámským (056 EX) jsou od 13.10.2021 shodné s číslem účtu pro exekuce  zahájené po 1.1.2021, variabilní symbol je zachován.

Exekuce zahájené do 31.12.2020 tedy hraďte na nov číslo účtu vedené u České spořitelny, a.s.:

2051842389/0800

Variabilní symbol se skládá ze spisové značky bez lomítka (např. exekuce vedená pod sp.zn. 056 EX 150/20 má variabilní symbol 15020)

U exekucí zahájených od 01.01.2021 provádějte úhrady na číslo účtu vedené u ČSOB, a.s.:

296715549/0300

Variabilní symbol se skládá ze spisové značky bez lomítka (např. exekuce vedená pod sp.zn. 227 EX 130/21 má variabilní symbol 13021)

 

Kontaktní údaje:

Exekutorský úřad Brno-město

Mgr. Martin Kubena, soudní exekutor

číslo soudního exekutora: 227

adresa úřadu: Cejl 40/107, 602 00 Brno

 

Pro komunikaci s Exekutorským úřadem prosím využívejte podání do datové schránky ID: mc32jwx nebo e-mailové podatelny: info@exekutorkubena.cz.

 

Aktualizace stránek: 18.10.2021

 

Sídlo

Exekutorský úřad Brno-město soudní exekutor Mgr. Martin Kubena Cejl 107, 602 00 Brno IČ: 09813519, DIČ: CZ7912013967

Kontakt

tel: (+420) 605 495 881 e-mail: info@exekutorkubena.cz datová schránka: mc32jwx

Úřední a pokladní hodiny

Pondělí   9:00 – 12:00  13:00 – 15:30

Úterý       9:00 – 12:00

Středa     9:00 – 12:00  13:00 – 16:30

Čtvrtek    9:00 – 12:00

Po dohodě i mimo úřední hodiny

Kontaktujte nás